3D tuin

Personeelsdag

Op vrijdag 14 Juli zijn wij de gehele dag gesloten. Samen met ons personeel gaan we het water op. 
Rondvaartbedrijf Kool komt ons per bus in Kornhorn afhalen en laat ons vanuit Groningen de wereld
tussen stad en het Lauwersmeer vanaf het water zien.