3D tuin

Agrarische producten

Al in 1898 maakt overgrootvader de Wit gereedschappen voor de boeren op het land. Ook toen moesten sloten en bermen worden schoongemaakt om voldoende afwatering van het land te garanderen. En toen men begon met de bouw van kassen kwam vanuit het Westland de vraag naar de krooshekkel, baggerbeugel en sloothaak. Het is een tijdlang machinaal gedaan maar in het kader van de duurzaamheid zien we een toenemende vraag naar deze "ouderwetse" producten. 

Maak hier uw selectie voor een snel overzicht